Stängsel





Stängsel är något som vi människor använt oss av sedan urminnes tider i alla delar av världen. I Sverige har vi använt oss av stängsel för att skilja vår egendom från annans, förhindra att andra tar sig in på den egna egendomen och för att förhindra att vilda djur tar sig in. I övriga världen har det i princip sett likadant ut sedan stängsel för första gången kom till.

Just stängsel är inte en sådan uppfinning där man riktigt vet vem som först skapade dem. Det är, liksom hjulet, en uppfinning som revolutionerat men som inte har någon egentlig skapare.

Om man ska förklara vad ett stängsel är kan man beskriva det som en anordning som hindrar passage. Ett stängsel är som en mur, med skillnaden att en mur oftast inte är ihålig, som fallet med ett stängsel.

Ett stängsel kan användas för att skapa en inhägnad. Denna inhägnad kan avgränsa tomtmark, en specifik plats som obehöriga ej får beträda, en nybyggnation, eller en hage av något slag. Ett typiskt exempel är en kohage eller ett hjorthägn.

Exempel på stängsel är ett klassiskt staket som används av så gott som alla husägare i vårt land. Ett staket är i regel ett relativt lågt stängsel som inte har funktionen att hindra människor och djur från att passera, utan endast för att markera en gräns. Stängsel i form av staket används ofta runt villatomter och radhustomter för att markera vart gränsen går mellan de specifika tomterna. Dock finns det flera olika sorters staket med flera olika funktioner, exempel på dessa kan vara kravallstaket. Sådana staket används flitigt av polisen och ordningsmakten vid fotbollsmatcher, demonstrationer, konserter och liknande för att förhindra kravall.

Exempel på andra former av staket finner man överallt i vårt avlånga land. På landsbygden är det exempelvis vanligt med röd- eller vitmålade staket som är tillverkade av glesa träspjälor. Detta är den klassiska formen av svenska staket och har så varit sedan 1800-talet. Andra vanliga exempel på staket är gårdsstaket, villastaket, inhägnader för boskap och staket runt hundgårdar.

De flesta staket och stängsel har grindar för att möjliggöra passage för de som är behöriga. En grind kan enklast beskrivas som en anordning i en inhägnad, staket eller stängsel som går att öppna och stänga. Med andra ord är grindar som dörrar i jämförelse och man finner dem som ingångar till villatomter, radhustomter, trädgårdar, hundgårdar, industriområden och liknande.
Andra exempel på grindar är dem man finner inomhus. Anordningen man fäster på den övre och undre delen på en trappa för att förhindra att små barn inte far illa är en form av grind. Dessa grindar är mycket populära bland småbarnsföräldrar och har genom åren förhindrat en mängd olyckor som annars kunde gått riktigt illa.
Hundgårdar är exempel där man finner stängsel, staket och grindar. Dessa hundgårdar kan se olika ut, vara byggda i olika material och ha olika funktion beroende på hundras och i vilket syfte hundgården ska användas. Vanligast är att hundgårdar är tillverkade i metall och är täckta med staket runtom, samt ett tak.