Öppna fönster

Hur fönster skall öppnas
Nu gäller inte riktigt frågan hur den här typen av fönster skall öppnas utan den typen av fönster som länken som finns på en webbplats genererar.
Lite olika idéer och synpunkter om det hela.

Navigering på en webbplats
Länkar på en webbplats kan delas in i två huvudgrupper. Dels de som länkar till resurser utanför webbplatsen och dels de som länkar inom webbplatsen. Den sista gruppen kan i sin tur delas in i några undergrupper.
Det är de länkar som direkt har att göra med informationsflödet på sidan. Exempelvis i en webshop så är det helt enkelt till de olika produkterna som finns i webshopen.
Utöver det tillkommer de länkar som går till själva beställningsformuläret, köpvillkor osv.

Hur skall då dessa länkar öppnas för en besökare?
Lite olika bud där. En del menar att alla länkar skall öppnas i samma fönster dvs det som man ligger öppet , en del menar att en del länkar kan öppnas i ett nytt fönster. Den tredje varianten är att besökaren själv skall kunna välja. Det sista faller förvisso in i de två övriga sätten då det med ett högerklick går att välja hur en länk skall öppnas.
Samtidigt skall man kanske vara medveten om att alla besökare inte är fullt medvetna om de funktioner som finns i en webbläsare utan bara klickar på en länk. Och detta utan att fundera på hur den öppnas förrän resultatet visar sig.

Så driver man en webshop och säljer låt säga biljardbord så bör beskrivningen av de enskilda borden öppnas i ett nytt fönster. Finns ju annars en risk att en besökare stänger ned fönstret när han tittat klart och försvinner då från webbplatsen.

Förutom att fundera på strukturen för en webshop så finns en del andra bakomliggande saker som man bör tänka på. Skall man lägga upp sin webbplats på ett webbhotell eller skall man drifta den via colocation istället är en fråga man skall ställa sig när det är dags att köra igång ett projekt.
Oavsett valet bör man noga titta på den partner man skall lägga allt hos. Faktorer som support, serverdrift och annat är nog så viktigt. Och i många fall brukar just de frågorna komma lite i skymundan.