Hinder

Hinder finns det ett antal olika av. Fysiska och mentala i huvudsak.

Mentala hinder
De mentala ställer till problem på lite skilda sätt. Att exempelvis ta del av kunskap och därigenom utvecklas som människa kan ha att göra med fler orsaker.
Bristande grundläggande utbildning som gör att ny kunskap är svårt att ta till sig. En analfabet har av naturliga skäl lite svårt att ta till sig skiftlig och även muntlig information.

Den bristen går dock att korrigera med rätt utbildning. Fast man får så att säga göra inlärningen i två steg. Dels överbrygga de grundläggande hindren som försvårar för inlärningen av de man primärt vill lära ut. För att sedan börja inlärningen av det som egentligen skulle läras ut.
Andra mentala hinder kan vara sådant som dyslexi som också det utgör en liten spärr till att tillgodogöra sig kunskap på ett effektivt sätt.

Annat som hindrar är invanda mönster och vanor. Där ligger en hel del i människans natur att inte så gärna ta åt sig nyheter eller nya metoder att arbete efter. En vanlig kommentar där brukar vara ”så här har vi alltid gjort förut”. Den mentaliteten är kanske det allra största hindret till att utvecklas.

Fysiska hinder
Dem här typen av hinder är lite lättare att definiera. De är mer påtagliga. En mur till exempel syns bra. Fast murar brukar inte alltid falla i god jord om de används för att stänga folk ute eller inne för den delen som här i förvaring eller den här i Brasilien.
Ett stängsel är en lite snällare form av mur skulle man kunna säga. Visserligen kan det ha samma syfte att stänga någon ute eller inne. Skall man prata om snälla fysiska hinder är ett staket ett bra exempel. Det utgör i de flesta inget problem att ta sig över så det kan knappast betraktas som ett reellt fysiskt hinder. Däremot ett staket vid en tomtgräns visar att här skall du inte hå in trots att du kan det. Så där har staketet funktionen av ett mentalt hinder. Och då är vi tillbaka där vi började vilket är ett lämpligt sätt att avsluta det här.