Eget arbete

Eget arbete eller andras. Dvs skall man utföra arbete själv eller skall man låta någon annan gör det, mot betalning då.

Fördel eget arbete
Fördelarna med eget arbete är att man 100% kontroll på vad som görs samt kan beräkna kostnaden därefter. Vidare ger det för många en tillfredställelse att kunna klara av praktiskt arbete, om det avses.
Att kunna renovera ett badrum eller byta ett fönster själv utan yttre hjälp lär göra en hel del för självförtroendet. Ja, nu under förutsättning att arbetet är korrekt gjort skall det kanske tilläggas. I annat fall kan det innebära en katastrof ur både personlig och ekonomisk synvinkel.
Samtidigt bör man kanske vara medveten av vilka typer av arbete man klarar av att göra på egen hand. Så problemen behöver inte alltid bli alltför stora med att göra det själv.

Andras arbete
En fördel med att låta någon annan utföra arbete är att man slipper själv. Vid större renoveringar är det ofta inte praktiskt möjligt att genomföra allt arbete på egen hand. Samtidigt ger det en trygghet att ta in utbildade hantverkare som gör arbetet. De har fackkunskapen och de har också försäkringar om något skulle gå fel.
Sedan kan det också vara en ekonomisk fråga som gör att det är billigare att anlita andra för ett arbete. Lite beroende på vad man tjänar själv naturligtvis men det r en aspekt att tänka på i det hela.
Sedan är det också fråga om intresse. Även om det på pappret och praktiskt verkar enkelt att kasta ut en gamla badrumsinredning och skaffa ny så är det inte alla som tycker den typen av arbete är roligt att göra.